Nationaal Programma Onderwijs met 2 jaar verlengd

Extra ondersteuning met twee jaar verlengd

Het Nationaal Programma Onderwijs wordt met twee jaar verlengd. Zo krijgen scholen meer tijd om ook in de komende schooljaren (2023/2024 en 2024/2025) maatregelen te nemen wat betreft het onderwijs voor de leerlingen, om eventuele leervertragingen en andere problemen aan te pakken die door corona zijn ontstaan. Onder andere kan dit ingezet worden om faciliteiten te regelen, zoals digitale lesprogramma’s, zoals de producten van Kleuterkracht.

Een aantal scholen die nu met Kleuterkracht werken hebben dit al via het Nationaal Programma Onderwijs geregeld.