Fonemisch bewustzijn voor kleuters

Kleuterkracht en fonemisch bewustzijn voor kleuters.

Fonemisch bewustzijn voor kleuters is het kunnen herkennen en manipuleren van klanken in woorden. Het fonemisch bewustzijn ontwikkelt zich voor een deel spontaan, maar je kunt de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn wel stimuleren. Dit bevordert de taalontwikkeling van de kinderen positief. Woorden bestaan uit klanken (fonemen) en een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn zorgt voor een positieve start in groep 3.

Wij gaan uitgebreid in op het fonemische bewustzijn

Ons Kleuterkracht-programma gaat uitgebreid in op het fonemische bewustzijn van de kleuters. Dit gebeurt spelenderwijs en met behulp van het digibord. Bij alle lessen geven we aan hoe de les aangeboden kan worden en op welk niveau. Omdat we gebruik maken van het digibord, is er een mooie, visuele ondersteuning voor de kinderen. Ze zien zowel de plaatjes als de woorden waar het om gaat. Een prachtige manier om fonemisch bewustzijn op een speelse manier te oefenen in groep 1 en 2.

Fonemisch aanbod

De lessen die in de leerlijn fonemisch bewustzijn van Kleuterkracht aan bod komen,
zijn onder andere:

  • hoor je de klank?
  • auditieve synthese
  • auditieve analyse
  • manipuleren met klanken (begin- en eindklank)
  • manipuleren met klanken (middenklank).

En voor groep 3: wisselrijtjes lezen op niveau B3, M3 en E3.

Bekijk hier de pagina met alle leerlijnen van onze producten.