KLOS en Kleuterkracht gaan hand in hand

KLOS en Kleuterkracht

KLOS of K.L.O.S. (Kleuter Leidster Opleiding School) is de gebruikelijke benaming voor de opleiding tot kleuterleidster, die ook wel de Kleuterkweekschool werd genoemd. Dat deze geweldige opleiding, die helaas sinds 1984 met de invoering van de Pabo niet meer bestaat, tóch kan leiden tot prachtige producten, bewijst Kleuterkracht. Want de makers van Kleuterkracht hebben jarenlange ervaring in het kleuteronderwijs en destijds nog de KLOS-opleiding gevolgd. Met deze KLOS-kennis is Kleuterkracht ontworpen.

Leerlijnen

Tijdens de KLOS-opleiding stonden de leerlijnen ook centraal en werd er gewerkt met doelen die bij de leeftijd van een kind pasten. Want een kind van 5 jaar heeft over het algemeen een ander leerdoel dan een kind van bijv. 6 jaar oud. Het is de taak van de leerkracht om hierop in te springen met een gedifferentieerd aanbod op taal- en rekengebied. Natuurlijk is er op het internet de wereld aan werkbladen en ideetjes te vinden, maar bijna nooit wordt aangegeven voor welke fase de activiteit is bedoeld en wat precies het doel is. Daar komt dan nog bij dat het werken met alleen maar werkbladen in de tijd van de KLOS-opleiding niet gebruikelijk c.q. wenselijk was.

Observatiepakket

De ontwikkelaars van het DORR Zicht Op Onderwijs pakket zijn hier al op ingesprongen, door een prachtig observatiepakket aan te bieden, waarin de leerlijnen centraal staan. De doelen van deze leerlijnen zijn één op één een match met de doelen van Kleuterkracht. Met andere woorden: er wordt met precies dezelfde leerlijnen gewerkt. Uiteraard is Kleuterkracht ook prima te gebruiken in combinatie met andere observatiepakketten.

Taalaanbod in leerlijnen

Kleuterkracht biedt op dit moment interactieve taallessen aan, die met behulp van het digibord in de kring gegeven worden. Dit taalaanbod is gericht op de leerlijnen: fonemisch bewustzijn, rijmen, fonologisch bewustzijn, woordenschat, alfabetisch principe, tekstbegrip en functioneel lezen en schrijven. De gebruikers van het DORR plan- en observatiepakket gebruiken dagelijks deze leerlijnen. Ook voor hen is dit een prachtige aanvulling. De lessen staan namelijk allemaal al klaar! Natuurlijk vormgegeven in mooie, aantrekkelijke thema’s. De KLOS stimuleerde haar studenten om een rijke leeromgeving aan te bieden. Met de taallessen van Kleuterkracht is dit mogelijk. Ook voor de kinderen van groep 3 staan er mooie lessen klaar. Ideaal als je bijv. een combinatiegroep 1 en 2 én 3 hebt. Modern kleuteronderwijs komt voort uit de ideeën van de voormalige KLOS-opleiding.

Rijk en aanschouwelijk

Kleuterkracht is ontwikkeld met KLOS-kennis en door het werken met Kleuterkracht ervaren de kinderen de leerstof en leren ze door te doen. Bij veel lesonderdelen bieden we de mogelijkheid om aanschouwelijk materiaal te gebruiken en we raden iedereen aan dit ook te (gaan) doen. Met Kleuterkracht heb je weer tijd en zin om je klas thematisch in te richten.

Verwerking

En na een mooie taalles kun je naadloos doorgaan met een juiste verwerking. Ook het inoefenen en de verwerking worden aangepast aan het niveau van de kinderen. Bij Kleuterkracht is dit duidelijk en overzichtelijk weggezet. De doelen van zowel de taallessen, als de verwerking/inoefening, staan keurig genoteerd. Via de info-knop zie je als leerkracht snel wat de bedoeling van de les is.

Nieuwsgierig naar onze Kleuterkrachtlessen? Vraag een proefversie aan op kleuterkracht.com.