Copyright

Alle gegevens op kleuterkracht.com, zoals de pakketten, thema’s, teksten, afbeeldingen/foto’s, illustraties, handels- en merknamen, zoals logo’s en beeldmerken zijn eigendom van Kleuterkracht B.V.

De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website kleuterkracht.com geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of het vermenigvuldigen van gegevens op kleuterkracht.com, dan wel van door Kleuterkracht verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Kleuterkracht.