Fonologisch bewustzijn voor kleuters

Kleuterkracht en fonologisch bewustzijn voor kleuters.

Fonologisch bewustzijn voor kleuters is een voorwaarde op weg naar het fonemische bewustzijn. Deze lessen bieden dus iets anders aan, dan de lessen die bij fonemisch bewustzijn horen. Fonologisch bewustzijn leert kinderen te kijken naar de vorm van woorden, los van de betekenis. Het kritisch kunnen luisteren naar woorden en het bewust worden van klankgroepen in woorden valt onder deze leerlijn. Als er nog onvoldoende fonologisch bewustzijn is, zal het fonemisch bewustzijn zich ook minder goed ontwikkelen.

Wij gaan uitgebreid in op het fonologisch bewustzijn

De lessen die in de leerlijn fonologisch bewustzijn van Kleuterkracht aan bod komen,  zijn onder andere :

  • samengestelde woorden
  • woordenreeksen nazeggen
  • woorden opdelen in klankgroepen
  • het aantal woorden in de zin.

En voor groep 3: leesteksten op niveau B3, M3 en E3.

Bij veel onze Kleuterkracht pakketten zitten leuke verwerkingsopdrachten voor zowel fonemisch als fonologisch bewustzijn.

Bekijk hier de pagina met alle leerlijnen van onze producten.