Voorjaar thema – In de Tuin

Huidige status
nog niet besteld
Prijs
23,75

Voorjaar thema In de Tuin

Dit voorjaar thema gaat over Jan de tuinman. Wat groeit en bloeit er allemaal in de lente in de tuin? De kinderen kunnen door het leuke lesmateriaal, wat bij dit thema hoort, zelf enthousiast aan de slag gaan. Zelf zaaien en bolletjes poten en zien hoe alles groeit en bloeit.

In dit thema komen o.a. emoties aan bod, die Jan ervaart tijdens zijn tuinwerkzaamheden. De woordenschat wordt ook weer aangevuld door prachtige woordenschatkaartjes over het voorjaar thema in de tuin.

Je kunt met dit thema gemakkelijk een rijke leeromgeving in de klas creëren. Je kunt van de watertafel of de zandtafel een eigen binnentuintje maken, waar de kinderen zelf bolletjes kunnen poten.

Andere thema’s over het voorjaar zijn bijvoorbeeld “Het Kippenhok”

voorjaar thema tuin

Leerlijn alfabetisch principe

De letter –n– van narcis en de letter –s– van slang (tuinslang) staan in de leerlijn alfabetisch principe in het middelpunt. De spelling behandelt de MKM-woorden zoals bol en de MMKM-woorden zoals bloem. Verder nog de sch-woorden en de oei- en aai-klanken. Dit is speciaal voor FASE 6 t/m 9 bedoeld: de oudste kleuters en de groep-3 kinderen. Fases worden gebruikt in Kleuterbasis.  

6 weken gebruik maken van dit thema

Je kunt de thema’s van Kleuterkracht  6 weken (42 dagen) gebruiken, vanaf het bestelmoment.

Wil je dit langer gebruiken of op verschillende momenten in het schooljaar, neem dan een abonnement op een pakket. Je hebt dan ook meteen de beschikking over al onze thema’s! 

Voorjaar in de tuin

Opdrachten leerlijn functioneel lezen & schrijven

De opdrachten in de leerlijn functioneel lezen en schrijven zijn gemaakt om in de behoefte van het kind te voorzien om al vroeg functionele tekstjes te schijven, zoals: 

  • kleine briefjes,
  • lijstjes,
  • berichtjes,
  • eigen naamkaartje,
  • zelfgemaakt boek.

De opdrachten in deze leerlijn zijn: een bloemzaadzakje maken, een woordweb (woordveld) over het tuincentrum, een reclamefolder voor een tuincentrum, een verslagje over de groei van een zaadje en een plantensteker. 

Natuurlijk komen alle andere leerlijnen, zoals tekstbegrip, eindrijm, fonemisch- en fonologisch bewustzijn en woordenschat ook in het lente thema “In de Tuin” aan bod.