Thema – Naar School

Huidige status
nog niet besteld
Prijs
11,50

Thema “Naar School”

Leerkrachten kunnen het thema “Naar School” gebruiken in de eerste weken van het schooljaar, maar natuurlijk ook op een ander tijdstip van het schooljaar. Het is ook heel goed te gebruiken als algemeen thema tussen de seizoenen en de feestdagen door. Of wanneer er nieuwe leerlingen in de klas erbij komen. De kinderen kunnen zich met dit thema goed identificeren en de leerkracht heeft de mogelijkheid om aan de hand van de verschillende lessen hun emoties bespreekbaar te maken.

Leerlijn woordenschat in het thema “Naar School”

Je kunt met de kinderen zeven verschillende lessen doen in de leerlijn woordenschat van het thema “Naar School”. Alle kinderen kunnen meedoen aan het merendeel van deze lessen. Iedere les is voor een specifieke fase c.q. niveau bedoeld (zie: Kleuterbasis), maar voor de bovenliggende fases is deze les met de oefeningen een herhaling. Het kan een uitdaging of kennismaking zijn voor de onderliggende niveaus. De lessen in het thema “Naar School” zijn gestoeld op het principe van de 4-takt. Deze belangrijke didactische basisregel is essentieel voor het leren van woorden. Het leren van een woord zal namelijk niet in één keer gebeuren. Het woord zal op verschillende manieren meermalen aangeboden moeten worden. De 4-takt werkt op de volgende manier:
  • Stap 1: Voorbewerken: het activeren van de voorkennis en het betrokken raken),
  • Stap 2: Semantiseren: de betekenis va het woord verduidelijken,
  • Stap 3: Consolideren: het inoefenen en onthouden van de woorden,
  • Stap 4: Controleren: controleren of het kind de woorden passief dan wel actief heeft onthouden.

6 weken gebruik maken van dit thema

Je kunt de thema’s van Kleuterkracht  6 weken (42 dagen) gebruiken, vanaf het bestelmoment.

Wil je langer of op verschillende momenten in het schooljaar dit gebruiken? Neem dan een abonnement op een pakket. Je hebt dan meteen de beschikking over al onze thema’s!

Overige activiteiten in het thema “Naar School”

Allerlei activiteiten kunnen in het thema “Naar School” samen met je groep kinderen gedaan worden, net zoals in al onze andere thema’s. Alle zeven leerlijnen kun je naar keuze volgen. Je kunt met de leerlingen een naamsticker gaan maken voor op hun stoeltje of bij de kapstok in de leerlijn ‘functioneel lezen en schrijven’. De kinderen gaan rijmwoorden zoeken bij de woorden -blok- en -jas- in de leerlijn eindrijm. De letters -f- van fruit en -sch- van school staan centraal in de leerlijn ‘alfabetisch principe’. De kinderen kunnen aangeven welke letters ze al kennen, zowel op het digibord, als op een werkblad, dat je kunt downloaden bij onze bijbehorende lesmaterialen en opdrachtkaarten. Gratis en inclusief bij dit thema. De -f-klank en de -sch-klank staan ook centraal in de leerlijn ‘fonemisch bewustzijn’, waarin de kinderen ook nieuwe woorden leren maken door de begin- of eindklank te wisselen.